anti_spam_big

Confidentialité

Nous vous garantissons la confidentialité de vos données personnelles. Elles ne seront en aucun cas transmises à des tiers. Vous pouvez à tout moment les modifier ou les faire supprimer sur simple demande.

Gegevens die u verstrekt voor het doen van een bestelling, zoals naam-, adres-, woonplaats- en betalingsgegevens, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en beslist niet toegankelijk zijn voor derden. Wij zullen uw gegevens nimmer aan derden verstrekken. Als u wenst dat uw gegevens niet langer in ons bestand staan, verzoeken wij u dit ons te melden. Wij zullen dan zorg dragen voor het verwijderen van uw gegevens uit ons bestand