display__LS

Belangrijke aanwijzingen

Met het Lactate Scout-meettoestel en de bijbehorende teststrips kunt u het lactaatgehalte in capillair bloed bepalen. De meting gebeurt buiten het lichaam (in-vitrodiagnosticum). Het Lactate Scout-meettoestel en de bijbehorende teststrips zijn zowel geschikt voor eigen gebruik als voor gebruik door medisch personeel.

 

Bewaar het Lactate Scout-meettoestel en alle toebehoren buiten het bereik van kinderen. Zo vermijdt u ongevallen door verkeerd gebruik, bijv. door het inslikken van kleine onderdelen!

 

De noodzakelijke omgang met bloed bij lactaatmetingen houdt altijd een risico op infecties in. Zorg ervoor dat u verbruiksmateriaal zoals teststrips, lancetten en doekjes na gebruik veilig weggooit om gevaar voor andere personen uit te sluiten!

 

Indien het Lactate Scout-meettoestel, de prikpen of andere voorwerpen in contact zijn gekomen met bloed, gebruik dan alcoholdoekjes of andere middelen om ze te reinigen en te ontsmetten. Medisch personeel dient hiertoe de interne voorschriften van de medische inrichting na te leven. Draag altijd beschermhandschoenen voor het uitvoeren van metingen bij derden!

 

Net zoals alle elektrische toestellen dient het Lactate Scout-meettoestel met zorg te worden behandeld en gebruikt. Beschermen tegen water, vochtigheid, lange blootstelling aan zon en temperaturen onder 0° C en boven +50° C! Sterke mechanische invloeden, bijv. door vallen, stoten of schokken, of een verkeerd gebruik kunnen de werking geheel of gedeeltelijk beperken: vóór hergebruik de klantendienst raadplegen! Verwijder de batterijen bij langdurige opslag en bij vliegtuigreizen, omdat deze kunnen lekken.